Mesleki Kuruluşlar

bullet Basın Konseyi
bullet Çevre Mühendisleri Odası
bullet Elektrik Mühendisleri Odası
bullet Fizik Mühendisleri Odası
bullet Gemi Mühendisleri Odası
bullet Gıda Mühendisleri Odası
bullet Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
bullet İç Mimarlar Odası
bullet İnşaat Mühendisleri Odası
bullet Jeofizik Mühendisleri Odası
bullet Jeoloji Mühendisleri Odası
bullet Kimya Mühendisleri Odası
bullet Maden Mühendisleri Odası
bullet Makina Mühendisleri Odası
bullet Metalürji Mühendisleri Odası
bullet Meteoroloji Mühendisleri Odası
bullet Mimarlar Odası
bullet Petrol Mühendisleri Odası
bullet Peyzaj Mimarları Odası
bullet PTSB Türkiye Pamuklu Tekstil Sanayicileri Birliği
bullet Şehir Plancıları Odası
bullet Tekstil Mühendisleri Odası
bullet TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
bullet TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
bullet TUREB Türkiye Turist Rehberleri Birliği
bullet Türk Dişhekimleri Birliği
bullet Türk Veteriner Hekimleri Birliği
bullet Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
bullet Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu
bullet TürkMMMB Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği
bullet Türkiye Barolar Birliği
bullet TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği

Sendikalar

bullet BASS-SEN Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası
bullet BELEDİYE-İŞ Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçiler Sendikası
bullet BEM-BİR-SEN Belediye ve Mahalli İdare Çalışanları Birliği Sendikası
bullet BES Büro Emekçileri Sendikası
bullet BİRLEŞİK METAL-İŞ Birleşik Metal İşçileri Sendikası
bullet BTS Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası
bullet BÜRO MEMUR-SEN Büro Memurları Sendikası
bullet ÇELİK-İŞ Demir, Çelik, Metal ve Metal Mamulleri İşçileri Sendikası
bullet ÇMİS Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası
bullet DEMİRYOL-İŞ Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası
bullet DİSK Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
bullet EĞİTİM-BİR-SEN Eğitimciler Birliği Sendikası
bullet EĞİTİM-SEN Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası
bullet GENEL MADEN-İŞ Genel Maden İşcileri Sendikası
bullet GENEL-İŞ Türkiye Genel Hizmet İşçileri Sendikası
bullet HAK-İŞ Konfederasyonu
bullet HAVA-İŞ Türkiye Sivil Havacılık Sendikası
bullet HİZMET-İŞ Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası
bullet İNTES Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası
bullet KAMU-İŞ Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası
bullet KAMU-SEN Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu
bullet KESK Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu
bullet KRİSTAL-İŞ Cam, Çimento, Seramik ve Toprak Sanayi İşçileri Sendikası
bullet LASTİK-İŞ Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayi İşçileri Sendikası
bullet MADEN-İŞ Türkiye Maden İşçileri Sendikası
bullet MEMUR-SEN Memur Sendikaları Konfederasyonu
bullet MESS Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası
bullet OLEYİS Türkiye Otel, Lokanta ve Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası
bullet ORMAN-İŞ Türkiye Orman İşçileri Sendikası
bullet ÖZ İPLİK-İŞ Tüm Dokuma İplik Trikotaj ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası
bullet PETROL-İŞ Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası
bullet PÜİS Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası
bullet SAĞLIK-İŞ Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası
bullet SES Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
bullet SOSYAL-İŞ Türkiye Sosyal Sigortalar, Eğitim, Büro, Ticaret, Kooperatif ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası
bullet

TARIM-İŞ Türkiye Orman, Topraksu, Tarım ve Tarım Sanayi İşçileri Sendikası

bullet TEK GIDA-İŞ Türkiye Tütün Müskirat Gıda ve Yardımcı İşçileri Sendikası
bullet TEKSİF Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası
bullet TES-İŞ Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası
bullet TGS Türkiye Gazeteciler Sendikası
bullet TİSK Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu
bullet TOLEYİS Türkiye Otel Lokanta Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası
bullet TÜRK EĞİTİM-SEN Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası
bullet TÜRK HARB-İŞ Türkiye Harb Sanayi ve Yardımcı İşkolları İşçileri Sendikası
bullet TÜRK KOOP-İŞ Türkiye Kooperatif ve Büro İşçileri Sendikası
bullet TÜRK-İŞ Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu
bullet TÜRKİYE HABER-İŞ Türkiye Posta, Telgraf, Telefon, Radyo ve Televizyon İşçileri ve Hizmetlileri Sendikası
bullet TÜTSIS Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası
bullet YOL-İŞ Türkiye Yol, Yapı, İnşaat İşçileri Sendikası

Dernekler

bullet AIDS Savaşım Derneği
bullet AKUT Arama Kurtarma Derneği
bullet Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD)
bullet Bilişim Sektörü Derneği (TÜBİDER)
bullet Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD)
bullet Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)
bullet Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
bullet Gümrük Müfettişleri Derneği
bullet Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği (HAYAD)
bullet İktisadî Girişim ve İş Ahlâkı Derneği (İGİAD)
bullet İnsan Hakları Derneği
bullet İş Hayatı Dayanışma Derneği (İŞHAD)
bullet Linux Kullanıcıları Derneği
bullet Mahalli İdareler Derneği
bullet Otomotiv Sanayi Derneği (OSD)
bullet Özel Dedektifler Derneği
bullet Reklam Yaratıcıları Derneği (RYD)
bullet Reklamcılar Derneği
bullet Tüm Tüketicileri Koruma Derneği (TTKD)
bullet Türk Arşivciler Derneği
bullet Türk Dış Ticaret Derneği
bullet Türk Farmakoloji Derneği (TFD)
bullet Türk Hemşireler Derneği (THD)
bullet Türk Kardiyoloji Derneği
bullet Türk Psikologlar Derneği
bullet Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (PDR)
bullet Türk Radyoloji Derneği
bullet Türk Serbest Mimarlar Derneği
bullet Türk Sosyal Bilimler Derneği
bullet Türk Toraks Derneği
bullet Türkiye Acil Tıp Derneği
bullet Türkiye Aile Planlaması Derneği
bullet Türkiye Bilişim Derneği (TBD)
bullet Türkiye Diyetisyenler Derneği
bullet Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği
bullet Türkiye Kızılay Derneği
bullet Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği (TMUD)
bullet Türkiye Psikiyatri Derneği
bullet Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD)
bullet Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD)
bullet Ulusal Franchising Derneği (UFRAD)
bullet Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND)
bullet Vergi Denetmenleri Derneği
bullet Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneği
bullet Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD)

Vakıflar

bullet Ankara Losemili Cocuklar Vakfı (LÖSEV)
bullet Batı Trakya Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı (BATEV)
bullet Beyaz Nokta Gelişim Vakfı
bullet Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV)
bullet Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL)
bullet Çocuk Vakfı
bullet Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı
bullet Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı (GYV)
bullet Geleceğimizin Çocukları Vakfı (GCV)
bullet ICEP Uluslararası Kültürel Değişim Programları Burs Vakfı
bullet İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV)
bullet İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı (İLKYAR)
bullet İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)
bullet Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV)
bullet Kafkas Vakfı
bullet Nesin Vakfı
bullet Nezih Danyal Karikatür Vakfı
bullet Osmanlı Araştırmaları Vakfı
bullet Reklamcılık Vakfı
bullet Sağlık Vakfı
bullet Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (SSYV)
bullet Sigarayla Savaşanlar Vakfı
bullet Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV)
bullet Su Vakfı
bullet Tarih Vakfı
bullet TEMA Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı
bullet Temiz Enerji Vakfı (TEMEV)
bullet Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)
bullet TSK Mehmetçik Vakfı
bullet Turkiye İnsan Hakları Vakfı
bullet Türk Demokrasi Vakfı
bullet Türk Dış Ticaret Vakfı (TDV)
bullet Türk Eğitim Vakfı (TEV)
bullet Türk Kalp Vakfı
bullet Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı (TKBBV)
bullet Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı
bullet Türk Tanıtma Vakfı (TÜTAV)
bullet Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV)
bullet Türkiye Bilişim Vakfı (TBV)
bullet Türkiye Can Çocuklar Eğitim Koruma ve Yaşam Vakfı (CANEV)
bullet Türkiye Diyanet Vakfı
bullet Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)
bullet Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV)
bullet Türkiye Gaziler Kültür ve Dayanışma Vakfı
bullet Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV)
bullet Türkiye Infertilite Vakfı (TİVAK)
bullet Türkiye Milli Kültür Vakfı (TMKV)
bullet Türkiye Teknik Elemanlar Vakfı (TUTEV)
bullet Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)
bullet Türkiye Zeka Vakfı (TZV)
bullet Ulusal Politika Araştırmaları Vakfı (UPAV)
bullet UM:AG Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı
bullet Umut Vakfı
bullet Vakıflar Genel Müdürlüğü
bullet Vehbi Koç Vakfı
bullet WWF-Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı
bullet Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme Vakfı

TC Kimlik

madde işareti TC Kimlik numaranızı öğrenmek için tıklayın.
madde işareti Var olan TC Kimlik numaranızı doğrulamak için tıklayın.

T.C. Kimlik No nedir?
T.C. Kimlik Numarası: Onbir(11) haneden oluşan, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından T.C. vatandaşlarına verilmiş tek bir sayıdır.

TC Kimlik No, MERNİS ve KPS
MERNİS: Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi. Amacı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına birer TC kimlik numarası vererek, Nüfus kayıtlarının bilgisayar ortamına aktarılarak, Merkezi Nüfus Veri Tabanını kurulmasını gerçekleştirmek.

KPS: Kimlik Paylaşımı Sistemi. Kimlik Paylaşım Sistemi veri tabanındaki kimlik bilgileri Kamu Kuruluşları ile kamu hizmeti sunan kuruluşların paylaşımına açılmıştır.

KPS sayesinde aşağıdaki temel sorgulamalar yapabilmektedir:

madde işareti T.C. Kimlik Numarasına karşılık kişi bilgileri sorgulama
madde işareti T.C. Kimlik No ile ilgili kişinin açık kaydındaki kişi bilgileri sorgulanmaktadır.
madde işareti Kişi bilgilerine karşılık T.C. Kimlik No sorgulama
madde işareti Kişinin adı, soyadı, baba adı, anne adı, doğum tarihi, doğum yeri ve cinsiyeti gibi bazı bilgilerine karşılık T.C. Kimlik No sorgulanmaktadır.
madde işareti Nüfusa kayıtlı olduğu yer bilgilerine karşılık kimlik bilgileri sorgulama
madde işareti Kimlik Paylaşım Sisteminden kişinin nüfusa kayıtlı olduğu ilçe, cilt, aile sıra no, birey sıra no bilgilerine karşılık kişi bilgileri ve T.C. Kimlik No sorgulanmaktadır.
madde işareti Nüfus Kayıt Örneği Sorgulama
madde işareti T.C. Kimlik No veya nüfusa kayıtlı olduğu yer bilgilerine karşılık Nüfus Kayıt Örneği olaylı veya olaysız olarak sorgulanabilmektedir.