Mükemmel oruç nasıl olur?

[media id=1 width=550 height=300]

Mide ile birlikte göz¸ kulak¸ kalp¸ hayal ve düşünce gibi diğer duygular da bir çeşit oruç tutarlar. Her birisi kendisine göre bir ibadete başlar.

Ebu Hüreyre Radiyallâhu Anhın rivayet ettiğine göre¸ Resul-i Ekrem Efendimiz Sallallâhu Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur:

“Oruç tutan bir kimse yalancılığı¸ yalan yere şahitliği ve cahilce davranışları bırakmaz¸ böyle günahları işlerse¸ yemesini içmesini terk etmesine Allah bir değer vermez.” (İbni Mâce¸ Sıyam: 21)

Devamını oku…Mükemmel oruç nasıl olur?

Hac ve Önemi- Hac Rehberi

Medine

İslâm’ın şartlarının beşincisi Hac’dır.

Hac, Arabi aylardan Zilhicceayında ihrama girerek Arefe günü Arafat’ta vakfe yapmak, sonra da Kabe’yi tavaf etmekten ibarettir. Şartlarına haiz olan her müslümana ömründe bir defa hac yapmak farzdır. (Muhtasar İlmihal, Fazilet Neşr. Sahife:152)
Ebu Hureyre (r.a.) söyle haber vermiştir: Resulüllah (a.s.) bir gün bize hitap ederek: “Ey İnsanlar! Yüce Allah üzerinize haccı farz kılmıştır. Hac ediniz” buyurdu. Bir kimse: “Ey Allah’in Resulü! Her sene mi?” diye sordu. Resulüllah cevap vermedi. O zat sorusunu üç defa tekrarladı. Bunun üzerine Resulüllah: “Eger evet deseydim, her sene hac etmek muhakkak vacip olurdu ve siz hiç şüphesiz buna güç yetiremezdiniz. Ben sizi kendi hâlinize biraktığım müddetçe sizde beni kendi hâlime birakın. Hiç şüphesiz sizden evvelki milletler çok soru sormaları ve Peygamberleri hakkında ihtilafa düşmeleri sebebiyle helak olmuşlardır. Binaenaleyh ben size bir şey emrettigimde, siz bunu gücünüz yettiği kadar yapınız. Bir şeyden de sizi nehyettigimde, artık onu terkediniz” buyurmustur. (Riyazü’s-Salihin, c.II, s. 520).

Devamını oku…Hac ve Önemi- Hac Rehberi